Select Page

AANSOEKVORM: STUDENTE WAT REEDS BY DIE US INGESKRYF IS

01

Lees die instruksies noukeurig deur:

 • Maak seker dat alle dokumente wat in die vorm gelaai word, uitgedruk, voltooi is en geskandeer is voordat die vorm ingevul word.
 • Maak seker dat die verklaring afgelaai, gedruk, voltooi en geskandeer is.
 • Voltooi die aanlyn aansoekvorm en heg stawende dokumente aan.
 • Vul elke vereiste blok in.
 • Volg die riglyne en maak seker dat die pdf dokumente nie groter as 2MB is nie.
 • Ten einde u aansoek suksesvol in te dien, moet u uself vergewis van die BBT se POPIA en PAIA beleide. U toestemming word onderaan die aansoekvorm vereis. Daarsonder kan u aansoek nie geprosesseer word nie.
 • Jy sal ‘n boodskap ontvang indien jou aansoek volledig ingedien is.
 • Daar sal geen telefoniese korrespondensie oor aansoeke plaasvind nie.
 • Indien jy teen 30 November 2022 nog nie van die BBT verneem het nie, was jou aansoek onsuksesvol.

02

Studente wat reeds by die US ingeskryf is benodig:

 • Jou volledige US studierekord wat jou Junie resultate van die vorige studiejaar insluit.
 • Kopie van jou ID dokument
 • Jou ouers/voog(de) se SARS ITA34 belastingopgawes (nie ouer as 12 maande nie)
 • Indien ‘n enkelouer, heg bewys van doodsertifikaat, egskeidingsbevel of beëdigde verklaring aan
 • Die voltooide POPIA verklaring

03

Terugvoer:

Indien aansoeke onvolledig is of buite die riglyne val, sal dit nie oorweeg word nie.

Suksesvolle kandidate sal teen 30 November in kennis gestel word. Maak derhalwe seker dat jou kontakbesonderhede korrek en volledig is.

AANSOEKVORM: STUDENTE WAT REEDS BY DIE US STUDEER

Aansoeke vir die 2024 beurse is oop. Suksesvolle aansoekers sal voor 30 November in kennis gestel word. Indien jy niks van die BBT hoor nie, was jou aansoek ongelukkig onsuksesvol.

AANSOEKVORM: STUDENTE WAT REEDS BY DIE US STUDEER

Maak seker dat u reeds al die nodige dokumentasie uitgedruk, geteken en geskandeer het voor u hierdie aansoekvorm invul.